MUA BÁN SẮT THÉP

  • Cung cấp chính điển hình như : Thép cuộn, thép cây, thép vằn của các hãng như hãng thép Việt Nhật, Thép Pomina, Thép Miền Nam...các loại thép tấm, lá, ống, U, I…