CUNG ỨNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

  • CÔNG TY TNHH TM-DV HÀNG HÓA LỘC PHÁT đã và đang liên kết với các nhà tuyển dụng nhằm giúp đỡ người lao động sớm tìm được công việc và ổn định kinh kế.
  • CÔNG TY TNHH TM-DV HÀNG HÓA LỘC PHÁT - CẦU NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Trong thi trường lao động hiện nay không thiếu trường hợp doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực trong khi không ít người lao động lại không tìm được việc làm.